Skåneförbundet

Tack för goda insatser i samband med

vaccination och provtagning för att

utrota Blåtunga i Sverige!

 

Sverige blev som första land i EU åter friförklarat

från sjukdomen blåtunga i december 2010. Svenska Blå Stjärnan i Skåne och Blekinge har på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med Distriktsveterinärerna under två års tid varit med och vaccinerat och tagit blodprov på nötkreatur och får.
Det har varit ett omfattande arbete med emellanåt tuffa väderleksförhållande och tuff arbetsmiljö.
Jag är mycket glad fördet samarbete som vi haft med Svenska Blå Stjärnanunder arbetet mot att få Sverigefritt från sjukdomen.

Jag har upplevt att samarbetet mellan våra organisationer har utvecklats på ett mycket positivt sätt under de två år arbetet pågått och för liknande insatser framöver hoppas jag att vi åter kan få ta del av den kompetens och de resurser som er organisation besitter.

Håkan Henrikson                                                                           
Chef Distriktsveterinärerna
 
Under 2010 var 26 Skåne Blå Stjärnor ute och hjälpte till med vaccination av framförallt kor och får i sammanlagt 3354 dagar.

 

 

Stäng

Välj förbund eller ungdomsavdelning

Stäng

HÄR FINNS VI

 
Välj förbund här ... Välj förbund med ett klick på kartan
... eller här
 
SVENSKA BLÅ STJÄRNAN
Post: Box 2034, 169 02 Solna | Besök: Smidesvägen 10-12, Solna | Telefon: 08-629 63 60
Länk till Norrbottens förbundLänk till Västerbottens förbundLänk till Jämtlands förbundLänk till Västernorrlands förbundLänk till Gävleborgs förbundLänk till Dalarnas förbundLänk till Värmlands förbundLänk till Örebros förbundLänk till Västmanlands förbundLänk till Uppsalas förbundLänk till Stockholms förbundLänk till Södermanlands förbundLänk till Östergötlands förbundLänk till Hallands förbundLänk till Jönköpings förbundLänk till Kalmars förbundLänk till Gotlands förbundLänk till Kronobergs förbundLänk till Blekinges förbundLänk till Skånes förbundLänk till Göteborg & BohuslänLänk till Norra ÄlvsborgLänk till SkaraborgLänk till Södra Älvsborg

Stäng

UNGDOMSAVDELNINGAR

Länk till Gävleborgs ungdomsavdelningLänk till Göteborgs-Bohusläns ungdomsavdelningLänk till Norra Älvsborgs ungdomsavdelningarLänk till Skånes ungdomsavdelningLänk till Stockholms ungdomsavdelningLänk till Östergötlands ungdomsavdelning
 
SVENSKA BLÅ STJÄRNAN
Post: Box 2034, 169 02 Solna | Besök: Smidesvägen 10-12, Solna | Telefon: 08-629 63 60